Codzienne rozważania_25.10.2012

Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie?” (Hab 1:3).

Wyraz „ciężar” nie oznacza tutaj jakiejś wagi czy ładunku, tyle ile człowiek może unieść, Tak więc Prorocy czuli to co im Pan pokazał, jako coś masywnie ciężkiego spoczywającego na nich i często przygniatającego ich.

Prorocze działanie jest uruchamiane w czasie, gdy sprawy nie idą dobrze, jeśli chodzi o ludzi i pracę Bożą, gdy nadchodzi upadek; gdy sprawy straciły swój wyróżniający, Boski charakter, gdy standardy nie są zaspokajane bądź nawarstwiają się cechy, których Bóg nigdy nie zamierzał. Prorok w zasadzie jest tym, który reprezentuje – w samym sobie i swej wizji – Bożą reakcję albo na groźną tendencję bądź całkowite zboczenie. On stoi na pełnym Bożym gruncie i a trendy rozbijają się na nim. To, co stanowi o proroczym funkcjonowaniu to duchowa percepcja, rozpoznanie i wgląd. Prorok widzi i widzi to, czego inni nie widzą. Jest to wizja, a ta wizja nie jest zwykłą inicjatywą, „dziełem”, jest to stan, kondycja. Nie ma to na celu pracy, jako takiej, jeśli chodzi o jego zainteresowanie, lecz celem jest duchowy stan, który obraża i zasmuca Pana.

Owa prorocza zdolność duchowego rozeznawania sprawia, że Prorok jest człowiekiem samotnym i doprowadza do tego, że jest oskarżany o wszystko, o bycie samotnikiem, ekstremalnym, idealistycznym, niezrównoważonym, duchowo pysznym, a nawet schizmatykiem. Sam sobie robi wielu wrogów. Czasami nie zostaje zrehabilitowany aż do chwili, gdy opuści ziemską scenę swego świadectwa. Mimo wszystko, ten Prorok jest narzędziem utrzymywania przy życiu pełnej myśli Pańskiej i zachowywania wizji bez, które ludzie są skazani na rozproszenie…  Pan potrzebuje tego, co rzeczywiście reprezentuje najpełniejszą Jego myśl, a nie tych, którzy po prosty dobrze wykonują pracę. Niemniej to kosztuje, a jest to ten „ciężar doliny widzenia”.

By T. Austin-Sparks from: „The Burden of the Valley of Vision”

__________________________________________________
 
24 października | 26 października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *