Codzienne rozważania_05.11.2012

Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” (Dz. 10:15)

Kimże jestem, że miałbym przeciwstawiać się Bogu?” Mamy tutaj do czynienia z czymś stojącym w całkowitej sprzeczności z suwerennym Duchm, co było ustaloną tradycją Piotra w tym jednym przypadku, i tak samo było w przypadku tych z Jerozolimy, którzy „spierali się z nim” o to, co zrobił. Później Piotr dał się złapać w ta samą starą pułapkę tradycji i Paweł musiał przeciwstawić mu się bardzo zdecydowanie. Chodzi o to, że Pan dokonywał duchowego wzrostu, lecz przeszkodą, którą napotkał, była nieumiejętność zrobienia miejsca do działania suwerennemu Duchowi. Jeśli dziecko Boże czy sługa Boży prowadzony jest ręką Bożą w swym ukrytym marszu i historii w taki sposób, który nie jest uznany przez oficjalny i ustanowiony system, lecz w nowy i inny sposób, w pozornym zaprzeczeniu wszystkich przyjętych i ustalonych zasad oraz stowarzyszeń, zbyt często powtarza się to, co wydarzyło się w Jerozolimie: podejrzenia, spór i opozycja.

A teraz spójrzmy, drodzy przyjaciele, tutaj: zajmując się tą sprawą musimy potraktować siebie poważnie, bądź okaże się, że „sprzeciwiamy się Bogu” i „ograniczamy Świętego”. Przeczytajcie Ewangelie i Dzieje ponownie i w trakcie czytania zadawajcie sobie pytanie: Jak można to, czy tamto, interpretować czy rozumieć jako naruszenie przyjętego i dawno ustabilizowanego Boskiego porządku?” Nie trzeba będzie dużo czasu, abyś znalazł się w gronie tych, którzy sprzeciwiali się Chrystusowi na każdym kroku, tych judaistów, którzy podążali za Pawłem, wszędzie mając jeden cel: całkowicie uniemożliwić mu służbę. Byli fanatyczni i zazdrośni o ustanowiony boski porządek, zgodnie z tym w co wierzyli. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że przez wszystkie stulecie, każde poruszenie Boże stawało w konflikcie z czymś, co ludzie uważali za Boski porządek, a ci, których to dotyczyło byli uznawani za ludzi wykonujących dzieło diabła? Tak samo było z Chrystusem i z apostołami. Tak też było stale i wciąż, gdy tylko Bóg, aby rozszerzyć Swych ludzi, działał w taki sposób, który ignorował utrwaloną strukturę zwyczajów. Tak łatwo daje się wykorzystać bezmyślne i źle zastosowane slogany czy błędnie stosować argumenty z Pisma (takie jak: „Po owocach ich poznacie”). Bardzo często takie niszczące dźgnięcia nożem są możliwe tylko dlatego, że nie robi się Panu miejsca i daje Mu prawa do zabrania swoich dzieci na nową, niezywkłą czy bardzo dziwną drogę… Tak więc widzimy, że w przypadku każdego rozszerzania i wzrostu musi być miejsce dla Boga, aby czynił nowe, dziwne rzeczy, których możemy nie zrozumieć w danej chwili. Jeśli ograniczamy Go do naszego niezmiennego osądu sytuacji to stawiamy się tylko poza Jego zamiarem udzielenia nam duchowego wzrostu.

By T. Austin-Sparks from: Hindrances to Fullness of Life

__________________________________________________

4 listopada | 6 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *