Codzienne rozważania_07.11.2012

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie” (1J 2:27).

Szkoła Chrystusa: to jest Szkoła, w której Chrystus jest wspaniałą Lekcją, a Duch jest wspaniałym Nauczycielem; w tej Szkole nauczanie nie jest obiektywne, lecz subiektywne. To szkoła, w której nie naucza się o rzeczach, tylko o tym, aby w naszym wnętrzu Chrystus był częścią nas przez doświadczenie – taka jest natura tej Szkoły. „Zobaczycie niebo otwarte„. „Widziałem niebiosa otwarte i Ducha Bożego zstępującego na Niego„. Co oznacza namaszczenie Ducha Świętego? Oznacza, że Duch Święty zajmuje miejsce absolutnego Pana i nic mniej, ani nic innego. To namaszczenie niesie ze sobą absolutne panowanie Ducha Świętego, Ducha jako Pana. Oznacza to, że wszystkie inne panowania zostały zdeponowane i odstawione na bok; panowanie nad naszym własnym życiem; panowanie nad naszym własnym umysłem, naszą własną wolą, naszymi własnymi pragnieniami, panowanie nad innym sferami. To panowanie nad wszelkimi zainteresowaniami i wszelkimi wpływami to właśnie oddanie miejsca niepodzielnemu i nieograniczonemu panowaniu Ducha Świętego. Jego namaszczenia nie można poznać w ogóle, dopóki ten warunek nie zostanie spełniony…

Czy prosisz o namaszczenie Ducha Świętego? Dlaczego prosisz o namaszczenie Ducha Świętego? Czy to namaszczenie jest czymś o co błagasz usilnie? Po co? Czy po to, abyś mógł być używany, mógł mieć moc, mieć wpływ, mógł czynić wiele cudownych rzeczy? Po pierwsze i przede wszystkim to namaszczenie oznacza,że my sami niczego nie możemy zrobić, a jedynie to czego namaszczenie uczy i do czego prowadzi. To namaszczenie bierze wszystko w swoje ręce. To namaszczenie bierze odpowiedzialność za reputację. To namaszczeni bierze odpowiedzialność za sam Boży cel. To namaszczenie bierze całkowitą kontrolę nad wszystkim i wszystko jest od tej chwili w rękach Ducha Świętego, a my musimy pamiętać, że jeśli mamy nauczyć się Chrystusa, że uczenie się Chrystusa jest odbywa się przez działanie Ducha Świętego w nas, a to oznacza, że musimy iść dokładnie tą samą drogą,którą szedł Chrystus jako zasada i w prawo … „Syn nie może uczynić niczego sam od Siebie”. Rozumiesz, jest to negatywna strona tego namaszczenia; podczas gdy pozytywna strona może być podsumowana jednym zdaniem: Wyłącznie Ojciec. Być może ta idea namaszczenia nieco różni się od tej znanej nam: „Ach, być namaszczonym przez Ducha Świętego! Jakie cuda będą towrzyszyć, jak wspaniałe życie będzie!” Pierwszą i wiążącą sprawą jeśli chodzi o to namaszczenie jest to, że zostajemy uwięzieni pod Panowaniem Ducha Bożego tak, że sami nie możemy zrobić niczego, jeśli On niczego nie robi. Niczego!

By T. Austin-Sparks from: The School of Christ – Chapter 7

__________________________________________________

6 listopada | 8 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *