Codzienne rozważania_08.11.2012

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3:28).

W obecnym okresie działania Opatrzności, Bóg nie wychodzi naprzeciw Żydów jako Żydów i pogan jako pogan, a bardzo wielu błędnie myśli, że tak jest. Jego Słowo do Żyda mówi: „Musisz zostawić żydowski grunt i stanąć przed Bogiem, nie jako Żyd, lecz jako człowiek i dopóki tego nie zrobisz, Bóg nie ma ci nic do powiedzenia; nie będziesz miał żadnego światła, dopóki upierasz się, aby przychodzić do Boga na własnym gruncie”. To samo należy powiedzieć każdemu innemu. Musimy zostawić nasz grunt pod każdym względem i dotyczy tak to spraw narodowych jak i wszystkiego innego. Czy zamierzasz odpowiedzieć Panu: „Lecz ja jestem tym i tym” bądź czymś innym, lub „Lecz ja nie jestem tym czy tamtym”? Tu nie chodzi o to, kim jesteś, lecz o to kim jest Syn, tylko to się liczy. Przyjdź na Jego grunt. Pan nie spotka się z tobą na tym gruncie, na którym ty jesteś, czy to dobrym czy złym, On spotka się z tobą tylko na gruncie Niebiańskiego Człowieka. Czy odpowiesz: „Ja jestem taki słaby!”? Pan nie zamierza spotkać się z toba na tym gruncie; On spotka się z tobą na gruncie Swego Syna. To właśnie Duch Święty ma na myśli, gdy mówi przez Pawła: „… wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie” (2Tym 2:1). Bóg słyszy nasz krzyk: „Lecz, ja jestem tak słaby!”, lecz on nie zwraca na uwagi to, że w ten sposób mówimy: „Zejdź na dół, na grunt mojej słabości i podnieś mnie!” On mówi: „Porzuć ten grunt i wyjdź na grunt Mojego Syna, a znajdziesz tam wzmocnienie”. „Jestem taki głupi, Panie”, Pan mówi: „Będziesz taki głupi, dopóki nie wyjdziesz na grunt Mojego Syna, który ma być twoją mądrością”.

Tak to ma wyglądać przez cały czas. Zajmujemy przed Panem swój własny grunt i jesteśmy zaskoczeni tym, że Pan nie podnosi nas na Swój grunt i nie stawia nas na lepszej pozycji, lecz On tego nigdy nie robi. Zostaniemy tam na zawsze, jeśli taka jest nasza postawa. Słowo Pańskie mówi: „Porzuć swój własny grunt i wyjdź na Mój grunt. Ja dałem Niebiańskiego Człowieka, który ma pełnię wszystkiego, czego potrzebujesz; wyjdź na ten grunt”. Nie ma żadnego znaczenia czym jesteś ani czym nie jesteś – tam wszystko jest dopasowane i naprawione.

By T. Austin-Sparks from: The Stewardship of the Mystery, Volume 1 – Chapter 12

__________________________________________________

7 listopada | 9 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

p style=”text-align: justify;”

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *