Codzienne rozważania_07.12.2012

Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek; . . . 
Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba” (Heb 9:8,24).

Społeczność z Bogiem musi być taka, że bez względu na to czy możemy iść na spotkanie, czy nie, nadal mamy Pana; czy mamy miłą duszewną muzykę, czy nie, nadal mamy Pana. Nie funkcjonujesz w tej rzeczywistości: „… na tej górze, … w Jerozolimie…”.  Cegły i cement nie są w stanie komunikować się z duchem. Ludzka dusza może komunikować się z Bogiem wyłącznie przez ducha człowieka będącego w jedności z Bogiem. To właśnie uczyniła Kalwaria. Oczywiście, teraz możesz zrozumieć dlaczego przesłanie krzyża gorszy, jest nie do przyjęcia … i to, z powodu silnego trzymania się historycznego, tradycyjnego dziedzictwa. Jeśli zamierzasz ogłaszać to i stać za tym, znajdziesz się poza obozem. Również ta okropna sprawa to fakt, że Szatan przejął reprezentowanie Boga, czyli używa typowego systemu, podczas, gdy Bóg pozbył się go już, oraz to, że co Bóg kiedyś wprowadził jako cel tymczasowy, on złapał dla siebie, aby zaciemniać prawdziwą naturą społeczności z Bogiem.

Niech nikt nie myśli, że ja mówię, że nie ma duchowych ludzi w tym zewnętrznym systemie. Nie mówię tego; lecz mówię, że jeśli reprezentuje to dla nich ich duchowe życie, jeśli muszą to mieć, jeśli to jest rzeczywistość w której żyją. . . nie widzą niczego poza tym i nie są od tego wolni, jako rzeczy samej w sobie to zatracili znaczenie Kalwarii i muszą mijać się z całym znaczeniem Chrystusa ukrzyżowanego – mądrości i mocy Bożej. Walka ze zwierzchnościami i mocami wymaga czegoś więcej niż systemu rzeczy zewnętrznych. Widzisz, stajemy wobec straszliwych spraw, stajemy przeciwko duchowej opozycji, która jest kolosalna i wyłącznie duchowa pozycja jest odpowiednia do tego – nic pomniejszego. Nie chcemy znajdować się na jakiejkolwiek mniejszej pozycji niż to, co Pan ma dla nas przede wszystkim i najlepszego. Zabawki, książeczki obrazkowe, ilustracje, symbole, typy są dla dzieci, które są mało inteligentne i zostają zabrane we pewnym czasie, gdy Bóg potrzebuje synów, nie dzieci, a różnica między tymi dwoma jest ogromna. Tak więc Kalwaria odprawia przedszkole rzeczy zewnętrznych odnoszących się do Boga i wprowadza pełnię niebiańskiego porządku tak, abyśmy stali się w pełni dorosłymi synami Bożymi. Oby tak było!

Oryg.: T. Austin-Sparks from: Christ the Power of God – Chapter 4

_________________________________________________________________________

6 grudnia | 8 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *