Codzienne rozważania_08.12.2012

Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku” (BW).

Gdy Bóg mówi o nowym przymierzu czy umowie, uznaje pierwsze za przedawnione (z powodu wieku), a to, co się przedawnia (co wyszło z użytku i zostało anulowane z powodu wieku) zanika i ma być odprawione całkowicie”  (Heb 8:13 AMP).

List do Hebrajczyków wyraża obejmującą wszystko rewolucję czy rekonstytucję tego, co Bóg uczynił, gdy wprowadził Swego Syna, Jezusa Chrystusa na ten świat – to jest rewolucję religijną. Ta rewolucja, która została odrzucona przez judaizm, od czasów apostolskich była niemal całkowicie pomijana czy tracona z widoku przez chrześcijaństwo. Cały obecny system chrześcijaństwa, tak jak jest obecnie akceptowany, nie mógłby istnieć, gdyby znacznie tego listu zostało przyjęte jako niebiańskie objawienie w mocy Ducha Świętego. Tak jest, jeśli to kim jest „Jezus Nazareński” zostanie udzielone przez Ducha Świętego bezpośredni do serca ze skutkiem objawiania w taki sposób, jak zobaczył to apostoł Paweł, to całe judeochrześcijaństwo czy judaistyczne chrześcijaństwo (czym chrześcijaństwo w ogromnej części jest) nie mogłoby istnieć;  jak to się stało w przypadku Pawła. List do Hebrajczyków jest tylko jednym z wielu aspektów bitwy toczonej w listach do Rzymian i Galacjan.

W świetle takiego duchowego otwarcia oczu odpada całe mnóstwo rzeczy; lecz będąc „niebiańską wizją”, nie zostawia żadnych łez, żadnego poczucia straty, żadnego pożegnania. Zysk i radość odsuwają takie rzeczy do kategorii zużytych, już więcej nie chcianych ubrań. Mówiąc to rozważamy wyłącznie pełną falę duchowego życia, znaną wcześniej, zanim te rzeczy pojawiły się. Te rzeczy wkroczyły, gdy odeszła pełnia Ducha, a będąc tylko powierzchownym substytutem, mogą wyłącznie ograniczać to, co należy do Boskiego celu. Zwróć jednak uwagę na to, jak te rzeczy stały się samą naturą tradycyjnego i zorganizowanego chrześcijaństwa! Tak więc, tknięcie ich w jakikolwiek sposób, który może zagrażać ich istnieniu, spotyka się z czymś znacznie bardziej gorzkim i budzącym grozę niż jakiekolwiek prześladowania pochodzące z tego świata. Nie są to słowa niedbałe. Religia może być, i w ogromnej części jest, straszliwą siłą; a chrześcijaństwo stało się religią. Istnieją bardzo nieliczne społeczności chrześcijan, nawet najbardziej ewangelicznych i duchowych, które całkowicie uniknęły tendencji i skłonności do prześladowania i bojkotowania/wykluczania innych członków ciała, którzy mogliby być uważani za rywali na ich polu działania… „Bóg… u kresu tych dni, przemówił… przez Swego Syna”. Lecz nowa era i nowy porządek wprowadziły nowy i potężniejszy niż kiedykolwiek dotąd konflikt.

By T. Austin-Sparks from: „God Hath Spoken” – Chapter 1

_________________________________________________________________________

7 grudnia | 9 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *