Codzienne rozważania_14.12.2012

Abyśmy, mówiąc prawdę w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest Głową” (Ef 4:15 ESV).

Sprawy mogą obierać nowy lub całkiem inny kształt, lecz cel Boga jest zawsze ten sam. Możemy być postawieni wobec Jego wizji w nowych dalszych aspektach, lecz jest to tylko to, co On pierwotnie zamierzał. Czy możemy się dostosować? Czy potrafimy zostawić „to, co jest za nami”? Czy bez zadawania pytań co do tego, czy to, co minęło, było dobre czy złe, możemy „iść dalej” i „wzrastać”, „zdobywać”? Udzielona przez Boga wizja wzbudza ludzi modlitwy. Jest to niemal zbyt oczywiste, jeśli pamiętamy mężów z Biblii. To właśnie wizja wyrywała ich z tego, co błahe i małostkowe. Wizja jest potrzebna, aby włączyć modlitwę do głównego nurtu i spowodować, aby była prawdziwym cierpieniem. Jakież granice i zasięg mieli ci prorocy w modlitwie! Jaka bezgraniczna sprawa była rzucana. To nie jest nasza wizja dla Boga, lecz Jego wizja w nas, które ma być dynamiczna i to zdecyduje o jej wartości.

 Nie mogę zakończyć nie wskazując na to, że to, co mogło być dobrowolne z wielkim zyskiem, często staje się obowiązkowe z wielką stratą. Jest tak dlatego, że nie stajemy od czasu do czasu z boku, nie odcinamy się i nie czekamy na Pana, aby dać Mu możliwość rozszerzenia wizji. Wiele z tych działań, które wspaniale służyły Panu i były wielkim duchowym świadectwem, straciło swoją pierwotną chwałę, czystość i wpływy, ponieważ stały się „Pracą”, „Ruchem”, Organizacją, a jej rozgałęzienia, odpowiedzialności stały się takie, że całkowicie wykluczyły jakiekolwiek „wycofanie się” z Bogiem, kiedy to taka praca jest odstawiana na bok, po czym wymagana jest prawdziwa otwartość na Pana, na cokolwiek więcej czy coś innego. Pan może posłać proroczą wizję przez służbę, aby udzielić pełniejszego jej znaczenia, gdyby była taka możliwość, lecz my jesteśmy zbyt zajęci. Jaka tragedia wiąże się z takim zaabsorbowaniem.

By T. Austin-Sparks from: Vision and Vocation

_________________________________________________________________________

13 grudnia | 15 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskic

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *