Codzienne rozważania_05.03.2013

Nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymał ją przez objawienie Jezusa Chrystusa” (Gal. 1:12 ).

Ci z nas, którzy kosztowali z źródeł tego świata, rozpoznają podobieństwa między tym, co jest tutaj i tym co jest w religii, jeśli chodzi o tą duszewną naturę. Mamy tutaj do czynienia tylko z innymi dziedzinami, a nie z inną naturą. To, co jest skutkiem działania światowej muzyki i sztuki – pobudzenie duszy, podniecenie, ogromne pragnienie: patos, łzy, pogarda, nienawiść, gniew, melancholia, przyjemność itd. – w każdej z tych dziedzin ma swoje odpowiedniki tyle tylko, że pod innym patronatem i w innych warunkach, a fakt jest taki, że to przemija, my zaś nie jesteśmy ani o krok dalej. Nieco lepsza muzyka, zmiana kaznodziei, mniej znane miejsce i kilka ciarek na plecach więcej pobudza być może nasze dusze, lecz gdzie po tym wszystkim jesteśmy?  Jakże musi się śmiać Szatan zza swojej maski! Och, rzeczywistości, wieczna rzeczywistości! Ach, ci ludzie mogliby to zobaczyć, ale bardzo kulturalna i subtelna dusza z dobrym poczuciem piękna jest na tym świecie niezmiernie preferowana przez plugawego, lecz nie jest to koniecznym kryterium decydującym o tym, czy taki ktoś ma osobiste, żywe poznanie Boga – Bożej Osoby – że rzeczywiście został zrodzony na nowo!

Gdy modlimy się o „Przebudzenie” uważajmy na to, co popieramy i jakich środków używamy, aby je promować, przenosić … Apostoł Paweł bardzo wyraźnie zaznacza, że tajemnicą całego jego życia i służby był fakt, że otrzymał ewangelię „przez objawienie”.  Możemy znać Biblię jako księgę doskonale, lecz równocześnie być duchowo głusi i nieskuteczni. Gdy Pismo mówi tak wiele o poznaniu Bogu i prawdzie jako podstawie wiecznego życia, czego skutkiem jest uwolnienie, dokonywanie wielkich czynów itp, potwierdza również, że człowiek przez szukanie  nie może znaleźć Boga – wystarczająco jasno pokazuje, że chodzi tu o poznanie w duchu, a nie w naturalnym umyśle. Tak wiec, obfita wiedza o Piśmie, właściwe, techniczne pojmowanie chrześcijańskich doktryn, wykonywanie chrześcijańskiej pracy z całej mocy jaka jest dostępna dla ludzkiej mądrości i zdolności, inteligentna manipulacja  i interesująca prezentacja biblijnej zawartości i tematów, nie może wyprowadzić nikogo poza naturalne życie ludzkie, które dalej trzymać się ducha śmierci. Ludzi nie da się przekonać, zmotywować, zafascynować, zainteresować, „rozemocjonować”, zachęcić, rozentuzjazmować, roznamiętnić do Królestwa Niebios; mogą się tylko narodzić, a to dzieje się przez duchowe ożywienie.

T. Austin-Sparks from: All Things in Christ – Chapter 10

____________________________________________________________________________________________

4 marca| 6 marca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *