Codzienne rozważania_07.03.2013

W Chrystusie cieleśnie zamieszkuje cała pełnia Boskości i w Chrystusie zostaliście doprowadzeni do pełni” (Kol. 2:9, 10 NIV)

Drodzy przyjaciele, jeśli ty i ja, mamy dokonywać czegokolwiek w rodzaju postępów, jakie były udziałem Pawła, jako młodego nawróconego i wzrastającego chrześcijanina, jeśli mamy mieć cokolwiek z pszenicy, którą on miał, jeśli chodzi o duchowy postęp i wpływ, jeśli mamy się w jakikolwiek sposób liczyć, tak jak on się liczył w pracy Pańskiej to bezwzględnie potrzebna jest jedna rzecz, której musimy się trzymać. Najmłodszy chrześcijaninie, oraz wszyscy inni, trzymajcie się tego: jeśli potraktujemy nasze zbawienie, nasze nawrócenie i wszystko, cokolwiek się z tym wiąże, jak coś samego w sobie (osobnego) to będą pewne ograniczenia.

Wszystko musimy widzieć w świetle tej Osoby, Jezusa Chrystusa! Chodzi o to, że nie możemy tego traktować jako daru – zbawienia jako dar  – czy cokolwiek innego z chrześcijańskiego życia jako dar sam w sobie: musimy patrzyć na to mówić: „Co to oznacza dla Dawcy? Co to oznacza dla Chrystusa? Jakie to ma znaczenia jako Źródło mojego zbawienia?” Może nie zrozumiałeś istoty, lecz ma to nieskończone znaczenie, ponieważ wszelki postęp w chrześcijańskim życiu i wszelka moc w chrześcijańskiej służbie bierze się nie ze zrozumienia, pojmowania i radowania się zbawieniem jako takim, lecz z widzenia Jezusa! Ponieważ, rozumiecie, Jezus jest całkowitą sumą CAŁEJ Bożej pełni.

T. Austin-Sparks from: Revelation of Jesus Christ – Chapter 7

_____________________________________________________________________________________________

6 marca| 8 marca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *