Żywy Bóg

austin-sparks
Jednym z najważniejszych wyróżniających tytułów, które dają nam poznać w Biblii Boga jest „Żywy Bóg” (Żyjący Bóg). Nie tylko generalnie odróżnia Go od martwych pogańskich bożków, lecz odnosi Go w praktyczny sposób do wielu aspektów ludzkiego życia. Jest wiele bożków na tym świecie: filozoficznych, estetycznych, artystycznych, idealistycznych, itd… które, jeśli mają jakąkolwiek wartość w ogóle, nigdy nie sięgają poza psychologiczne skutki, działając na zasadzie autosugestii.

Wystarczy przyjrzeć się różnorodnym kontekstom, w których występuje to Imię, Żyjący Bóg, aby zrozumieć jak unikalnym, odmiennym i żywym Bogiem jest nasz Bóg i to, że jest jedynym mądrym i prawdziwym Bogiem (J 17:3; Rzm 16:27).

1. BÓG, KTÓRY MÓWI (Pwt 5:26)
Któż bowiem ze śmiertelnych, kto słyszał głos żywego Boga, przemawiającego spośród ognia, …?”
Jest to najbardziej wyróżniająca się cecha Biblii, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Wszędzie, niemal w każdej księdze – wyjątki są bardzo nieliczne – Bóg Biblii jest Bogiem, który mówi. Faktycznie, sama Biblia jest w ogromnej części zapisem tego, co Bóg rzeczywiście powiedział „wielokrotnie i różnorodnymi sposobami” (Hbr 1:1). W nadzwyczajny sposób, kompleksowo i ostatecznie Bóg mówił w Swoim Synu, stale i wciąż w Swym Synu przez Swego Ducha. Do dziś, Bóg znany jest z tego, że przemawia osobiście i intymnie tak, jak każdy człowiek może rozmawiać z drugim bardzo skutecznie. Ten Bóg mówi w sposób żywy i potężny, a niezliczona ilość mężczyzn i kobiet może poświadczyć fakt, że On przemówił, rzeczywiście przemówił, do nich.

2. ON JEST BOGIEM, KTÓRY UDOWADNIA SWOJĄ OBECNOŚĆ ( Joz 3:10-17).

Jozue rzekł: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was …

W tej historii, dowodem obecności Żywego Boga było to, że uczynił suchą drogę w rzece obficie zalewającej oba brzegi i przeprowadził suchą nogą w ciszy wiele tysięcy ludzi przez jej głębokie dno. Co więcej, pięć silnych i strasznych narodów zostało skutecznie i nieodparcie pokonanych i zniszczonych, nie dzięki jakiejś naturalnej czy wyuczonej wyższość tych ludzi, lecz przez obecność i moc Żywego Boga, których im je udostępnił. To jest historia, lecz jak wiele niemożliwych do opanowania sytuacji zostało pokonanych w ciągu wszystkich stuleci przez moc Bożą, działającą w życiu Jego ludzi i Kościoła dlatego, że zaufali Żywemu Bogu!


3. ON JEST BOGIEM, KTÓRY KONTROLUJE SIŁY WSZECHŚWIATA (Jer 10:10).

Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym …Od jego gniewu drży ziemia…

W tym kontekście mowa jest o kosmicznych i naziemnych gwałtownych zmianach i zabezpieczeniach, które przypisuje się Żywemu Bogu czy głosowi Żyjącego Boga. Bóg przemawia przez zjawiska. Można Go poznać dzięki burzom, jak i uciszeniu ich, czy to w naturze, czy to w narodach, wśród osobistych ludzkich spraw i doświadczeń. Jakież dokumentacje mogą być zapisane przez wielu, jak na przykład misjonarzy przebywających w dzikich i niebezpiecznych miejscach, o tym, o ręce Bożej wzbudzającej „wiatry burz”, jak i uciszającej je w interesie Jego Imienia i świadectwa!


4. ON JEST BOGIEM, KTÓRY UWALNIA SWOJE SŁUGI WEDŁUG SWEJ WOLI (Dn 6:26).

Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki…

Powiedziano to, i było widoczne, że Bóg zamknął paszcze lwom i uratował Daniela z lwiej jamy.

To jest Żywy Bóg, uwalnia według Swojej woli i w tak cudowny sposób. Niewielu ludzi mogło się zapoznać z lwią jamą, lecz ich historia jest usiana licznymi, różnorodnymi cudami uwolnienia. Napisano mnóstwo książek o takich przypadkach, a fakty są niepodważalne. „On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki…”. Choć zostało to powiedziane przez bardzo kapryśnego i niekonsekwentnego króla, co najmniej w tym przypadku powiedział prawdę.


5. ON JEST BOGIEM, KTÓRY ZBAWIA WIERZĄCYCH (1Tym 4:10).

gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących”.

Oto mamy do czynienia z Żywym Bogiem, o którym zaświadcza się, że ma moc i łaskę, aby zbawić ludzi, aby zbawić wszystkich ludzi, jeśli zechce. Potrzebny byłby cały budynek biblioteczny, aby pomieścić wszystkie dowody tego. O ile my sami żyjemy, całe mnóstwo dusz jest żywym dowodem tej prawdy, a ostatecznym obrazem jest „tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć”. To ci, którzy „wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” (Obj 7:14). Oni są dowodem na tego, że – ku zbawieniu – On jest „Żywym Bogiem”.


6. ON JEST BOGIEM ODPŁATY (Hbr 10:30,31).

Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego”.

Zamknijmy pewną mroczną nutą. Ten Żywy Bóg zrehabilituje Swoich ludzi i doprowadzi do osądzenia ich przeciwników i prześladowców. W historii znajduje się wiele zapisów potwierdzających oba te aspekty Jego działania. Nie tylko nieliczni przekonali się, że „straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego”. Biblia podaje wiele takich przykładów, lecz i współczesna historia pokazuje na wiele bardzo przekonujących dowodów.

Rekompensata może zająć dużo czasu, ponieważ, z jednej strony: wiara i cierpliwość mają być doskonalone, a z drugiej: Bóg jest bardzo cierpliwy i nie chce, aby ktokolwiek zginął. Jego „zemsta” musi mieć niekwestionowany grunt.

Tak więc, zarówno dla pocieszenia Swojej własności, jak i ostrzeżenia tych, którzy działają przeciwko Niemu, mówimy:

On nie może zawieść, ponieważ jest Bogiem.
On nie może zawieść, dał Swoje Słowo honoru.
On nie może zawieść, On przeprowadzi nas.
To jest Bóg, z którym musimy mieć do czynienia”.

To jest ŻYJĄCY BÓG!

Opublikowane po raz pierwszy w magazynie „A Witness and A Testimony”, listopad/grudzień 1961, Vol 39-6.

[Głosów: 3   Average: 4.7/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *