Jak było na początku

Prawdopodobnie niewiele jest fragmentów liturgii, które są tak często powtarzane, jak ten, z którego pierwsza część została wyżej zacytowana. Może to być równocześnie przykład na ignorancję i bezsensowność, prowadzące do tego, że różne zwroty są nieustannie używane w Chrześcijaństwie. Czym… Continue Reading

Żywy Bóg

Jednym z najważniejszych wyróżniających tytułów, które dają nam poznać w Biblii Boga jest „Żywy Bóg” (Żyjący Bóg). Nie tylko generalnie odróżnia Go od martwych pogańskich bożków, lecz odnosi Go w praktyczny sposób do wielu aspektów ludzkiego życia. Jest wiele bożków… Continue Reading

Szczere oko

  T. Austin-Sparks Uwaga tłum.; używany tutaj wielokrotnie wyraz „singleness” (oryginalny tytuł: „Singleness of Eye”) ma wiele znaczeń, z których najważniejsze poniżej to: „pozbawione hipokryzji” oraz „skoncentrowane na jednym, centralnym obiekcie”, oraz „szczerość, uczciwość, prostota, prostolinijność, wyłączność” oraz stan bycia… Continue Reading