Rozdział 9 – wyrażający się mądrze

T. Austin-Sparks „Wyrażający się mądrze” (BT)„Roztropny w słowach” (BP) „Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna piękny, a Pan jest z nim” (1 Sam. 16:18) W poprzednim rozdziale zajęliśmy… Continue Reading

Rozdział 8 – mężczyzna piękny

Jest to przesłanie, którego celem jest przekazanie ludziom Bożym tego, jak myśli o nich Bóg. Tym razem spróbuję spleść przesłanie przeznaczone dla chrześcijan z ewangelią dla niezbawionych, czy też odwrócę odchylę nieco kierunek w pewną szczególną stronę. Oczywiście, będę podążał… Continue Reading

Rozdział 5 – Dzielny mąż

„…przywiódł do chwały wielu synów ” (Heb. 2:10). „Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, …” (Heb. 3:1). Niebiańskim powołaniem jest: „przyprowadzać wielu synów do chwały”. Zajmujemy się sprawą Bożego dziedzictwa chwały w synach i postać Dawid jest bardzo pomocna w  zrozumieniu tego,… Continue Reading

Rozdział 4 – To, co ukryte

„…przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej” (Ef 1:5). „widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci… Continue Reading

Rozdział 3 – Dawid i zasady synostwa

T. Austin-SparksRozdział 3 – Dawid i zasady synostwa Czytanie: Ef 1:5-12 Oto przed nami: Boża chwała ostatecznie ujawniona i zamanifestowana w synach, Boże dziedzictwo chwały w synach. Bóg ma wspaniałą spuściznę; dziedzictwo, które zainwestował w ludzi; tych ludzi, którzy, przez… Continue Reading

Rozdział 1 – Wspaniałe tło życia chrześcijanina

T. Austin-Sparks Rozdział 1 – Wspaniałe tło życia chrześcijaninaOryg.: 1 – The Great Background of the Christian Life „Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w… Continue Reading